Tin tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
1 Trưởng nhóm Kinh doanh 5 31/6/2021
2 Trưởng Phòng Kinh doanh 3 30/6/2021
3 Nhân viên kinh doanh 50 31/12/2021