Hoạt động doanh nghiệp

KEYONE KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG THẮNG LỢI GROUP CHO NĂM 2022

KEYONE KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG THẮNG LỢI GROUP CHO NĂM 2022

Ngày 20/2/2022 Thắng Lợi Group tổ chức Lễ ký kết đại lý phân phối sản phẩm năm 2022 và Vinh danh các đại lý có nhiều thành tích và đóng góp trong năm 2021. KEYONE LAND vinh dự được vinh danh và ký kết hợp tác phân phối sản phẩm năm 2022.